Tag: Hướng dẫn sử dụng ấm sắc thuốc Vạn Bảo

Hướng dẫn sử dụng Ấm sắc thuốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG   Bước 1: Rửa sạch thuốc và cho thuốc vào ấm. Bước 2 : Đổ nước tối thiểu 1 – 1.5 lít vào trong ấm Bước 3 : Cắm dây nguồn, bật công tắc chọn chế độ nấu NHANH hoặc chế độ nấu CHẬM Bước 4. THUỐC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ […]

 
DMCA.com Protection Status