Tag: Bảo hành ấm sắc thuốc

Bảo hành

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH I-Những trường hợp được bảo hành Thay thế, sửa chữa linh kiện miễn phí hoặc đổi mới sản phẩm 100% ấm sắc thuốc Vạn Bảo do lỗi của qui trình sản xuất (theo chính sách bảo hành ) II-Những trường hợp từ chối bảo hành 1.Không có Phiếu bảo hành hoặc […]

 
DMCA.com Protection Status