CHÍNH SÁCH

Hướng dẫn sử dụng Ấm sắc thuốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG   Bước 1: Rửa sạch thuốc và cho thuốc vào ấm. Bước 2 : Đổ nước tối thiểu 1 – 1.5 lít vào trong ấm Bước 3 : Cắm dây nguồn, bật công tắc chọn chế độ nấu NHANH hoặc chế độ nấu CHẬM Bước 4. THUỐC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ […]

Bảo hành

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH I-Những trường hợp được bảo hành Thay thế, sửa chữa linh kiện miễn phí hoặc đổi mới sản phẩm 100% ấm sắc thuốc Vạn Bảo do lỗi của qui trình sản xuất (theo chính sách bảo hành ) II-Những trường hợp từ chối bảo hành 1.Không có Phiếu bảo hành hoặc […]

 
DMCA.com Protection Status